Taşeron Sözleşmeleri (Müteahhit Firma Standartları)

TAŞERON SÖZLEŞMELERİ

a. Fiyat Teklifi Alınması
İş alma ve fiyat verme sürecinde “İstekli Müteahhit” olan Firma, Taşeronuna karşı İşverendir ve masanın diğer tarafındaki gibi davranmalıdır. Her Taşeronla yapılacak anlaşma, detayları ile birlikte yazıya dökülmeli, Sözleşme hazırlanmalıdır. Sözleşmenin ekine, İş Miktarı, mali konular, İşin Süresi, İdari konular vb. Yazılmalı, Proje vb. Dokümanlar eklenmelidir. Yapılan her Sözleşme ve ekleri Databank’ a aktarılmalı ve bu suretle ileride tekrar başvurulabilmelidir.

i. Taşeron ihalesi için Sözleşme Taslağı, Databank’ a göre Keşif ve Fiyat Teklifi Şablonu hazırlığı
ii. İhale süreci – pazarlık ve karar
iii. Alınan tüm fiyatların Databank’ a kaydı

b. Sözleşme ve Eklerinin imzalanması

c. Sözleşme Ekinde İş Programının bulunması